" class="no-js "lang="en-US"> LianLian Global - Fintech Finance
Tuesday, February 27, 2024
LianLian Global | Fintech Finance

LianLian Global

About LianLian Global

LianLian Global Việt Nam đồng hành cùng thương nhân Việt Nam bán hàng xuyên quốc gia, và phát triển hoạt động kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu. Hoạt động chính của LianLian Global Việt Nam là cung cấp các giải pháp quản lý và tài chính toàn diện, đặc biệt trong giải pháp thanh toán, quản lý tài khoản cho các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia bán hàng trên các thị trường thương mại điện tử toàn cầu.

Related Story

LianLian Global Secures iwoca, RITMO, and YouLend Partnerships

November 14 2022

LianLian Global, a leading global cross-border payment service provider, announced partnerships with the onboarding of […]

LianLian Global Acquires Minority Stake In AI Content Generator ContentBot

October 19 2022

LianLian Global, a leading global cross-border payments service provider, has announced it has acquired a […]

Global Cross-Border Payments Giant LianLian Global and Uncapped Join Forces To Offer Flexible Ecommerce Finance

September 25 2022

LianLian Global, a leading global cross-border payments service provider, and London-based lendtech Uncapped have announced […]

LianLian Global Announces World's First Cross-Border Supplier Payments Guarantee to China

September 14 2022

LianLian Global, a leading global cross-border payments service provider, announced the introduction of the world’s […]

Global Cross-Border Payments Giant LianLian Global and Uncapped Join Forces To Offer Flexible Ecommerce Finance

August 24 2022

LianLian Global, a leading global cross-border payments service provider, and London-based lendtech Uncapped have announced […]

LianLian Global Expands Its Cross-border Payments Platform; Adds Ecommerce Financing Options For UK Ecommerce Merchants

August 12 2022

a leading global cross-border payment service provider, has announced the expansion of its cross-border digital […]