" class="no-js "lang="en-US"> Jessica Cheng Lian Chew - Fintech Finance
Wednesday, February 21, 2024
Jessica Cheng Lian Chew | Deputy Governor of Bank Negara Malaysia | Fintech Finance

Jessica Cheng Lian Chew

Director

About Jessica Cheng Lian Chew

Related Story

Bank Negara Malaysia and Bank Indonesia launch cross-border QR payment linkage

January 27 2022

Bank Negara Malaysia (BNM) and Bank Indonesia (BI) today launched a cross-border QR payment linkage. […]

Related People

Datuk Abdul Rasheed Ghaffour

Datuk Abdul Rasheed Ghaffour

Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus

Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus

Jessica Cheng Lian Chew

Jessica Cheng Lian Chew

Related Company

Bank Negara Malaysia (BNM)